pzhgp Stryków / Informacje o Oddziale 

 Rys historyczny

W dniu 25.11.2007 Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Skierniewice-Głowno Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wyraziło zgodę na odłączenie się Sekcji : Łowicz, Stryków, Głowno i utworzenie nowego Oddziału; w oddziale od którego odłączają się Sekcje pozostaje ponad 100 hodowców.                  Spowodowane to było dużym rozrzutem odległościowym w położeniu gołębników hodowców należących do w/w oddziału – skrajne gołębniki były oddalone o prawie 100km.                                                                                                           Powstanie nowego oddziału z wymienionych Sekcji powoduje, że odległości między skrajnymi Sekcjami zostaną zminimalizowane do 35 km co ułatwi to z pewnością organizację lotów gołębi już w najbliższym sezonie lotowym.                                   W dniu 25.11.2007 na Nadzwyczajnym Zebraniu Oddziału Skierniewice - Głowno delegaci z Sekcji: Łowicz, Stryków, Głowno zadecydowli o spotkaniu się w najbliższym czasie Zarządów wymienionych Sekcji celem omówienia spraw związanych z tworzeniem nowego oddziału.

Do spotkania odbytego w Głownie doszło w dniu 28.11.2007 a udział w nim wzięli;

Sekcja Łowicz;

Przewodniczący Sekcji- Andrzej Gawryszczak;

Sekretarz Sekcji – Piotr Szwarocki;

Skarbnik Sekcji-Tomasz Wyszogrodzki

członek Sekcji – Radosław Dziekanowski.


Sekcja Stryków:

skarbnik Sekcji – Ciesielski Zdzisław;

członek Sekcji – Kwiatkowski Jarosław.


Sekcja Głowno:

Przewodniczący Sekcji – Marek Aniołczyk;

Sekretarz Sekcji – Małecki Stanisław;

członek Sekcji – Kosielski Jacek


Lista obecności stanowi załącznik do protokołu


Ustalenia :

1.liczba członków w Sekcjach (na dzień spotkania Zarządów)                                  a)Głowno – 36                                                                                                       b)Łowicz -   30                                                                                                          c)Stryków– 37                                                                                                Razem 103 członków                                                                              2.członkowie wymienionych trzech Sekcji utworzą Oddział Stryków                                                                                                           3.teren działania Oddziału Stryków to gminy Stryków,Głowno,Łowicz województwa Łódzkiego i administracyjnie z nimi graniczące

Skład I Zarządu Oddziału Stryków 

Prezes Oddziału: Przemysław Hoch (Sekcja Stryków)

tel. 510 014 243

 V-ce Prezes d/lotowych: Jarosław Kwiatkowski (Sekcja Stryków) 

 tel. 603 869 026

 V-ce Prezes d/s finansowych: Andrzej Gawryszczak (Sekcja Łowicz) 

  tel. 046 837 53 94 kom. 785 543 603

 V-ce Prezes d/s gospodarczych: Marek Aniołczyk (Sekcja Głowno)

 Sekretarz: Karol Owczarek: (Sekcja Stryków) tel. 504 790 016

 Członkowie: Cyprian Jagielski (Sekcja Głowno); Lech Florczak (Sekcja Łowicz); Stanisław Jabłoński (Sekcja Łowicz);Piotr Potakowski (Sekcja Stryków);Stanisław Małecki (Sekcja Głowno)

Skład Zarządów Sekcji :

1. Sekcja Łowicz:  

Przewodniczący: Andrzej Gawryszczak tel. 785 543 603  

  Sekretarz :Piotr Szwarocki   tel. 603 993 032  

     99-413 Chąśno Chąśno II 64c

 

Skarbnik: Tomasz Wyszogrodzki   tel. 605 061 353             

2. Sekcja Głowno:

Przewodniczący: Marek Aniołczyk;  

Sekretarz: Stanisław Małecki tel. 607 148 318;   

Głowno 95-015  

ul.Dąbrowskiego 1a/5

Skarbnik: Cyprian Jagielski

3. Sekcja Stryków:

Przewodniczący: Przemysław Hoch;  od listopada 2008 Andrzej Patora

Sekretarz: Karol Owczarek tel. 504 790 016                                             

Skarbnik: Cieśliński Zdzisław tel. 607 148 318

Skład Zarządu (II kadencja)

 

 Prezes Oddziału: Andrzej Gawryszczak (Sekcja Łowicz)

tel. 600 298 202 lub 785 543 603

 V-ce Prezes d/lotowych: Lech Florczak (Sekcja Łowicz) 

 tel. 605 224 084

 V-ce Prezes d/s finansowych: Zdzisław Cieśliński (Sekcja Stryków) 

  tel. 507 356 578

 V-ce Prezes d/s gospodarczych: Marek Aniołczyk (Sekcja Głowno)

 Sekretarz: Karol Owczarek: (Sekcja Stryków) tel. 504 790 016

 Członkowie: Cyprian Jagielski (Sekcja Głowno); Piotr Szwarocki (Sekcja Łowicz); Stanisław Jabłoński (Sekcja Łowicz);Piotr Potakowski (Sekcja Stryków);Stanisław Małecki (Sekcja Głowno)

Skład Zarządu  III kadencja

Zarząd Oddziału Stryków kadencja władz 2011-2014

Prezes Oddziału Stryków -          Gawryszczak Andrzej

Wiceprezes ds. finansowych -     Cieśliński Zdzisław

Wiceprezes ds. lotowych  -          Małecki Stanisław od 2012r Tomasz Drużka

Wiceprezes ds. gospodarczych - Patora Andrzej

Sekretarz oddziału -                     Ratajczyk Jacek

 Członkowie Zarządu  Oddziału

Drużka Tomasz

Jagielski Cyprian

Kosielski Jacek

 

Adres korespondencyjny :

 

Jacek Ratajczyk

 Smolice 51
 95-010 Stryków

Tel. 503688852

Adres meilowy : altern8@o2.pl

 

Komisja Rewizyjna  Oddziału Stryków Kadencja 2011-2014

Przewodniczący Komisji - Sujczyński Henryk

Członkowie

Dziekanowski Radosław  (w 2012 przeszedł do Oddziału Kutno)

Goś Tomasz

Kałuża Jan

Kacperski Krzysztof


 w listopadzie 2011 r do Zarządu oddziału wpłynęło zbiorowe pismo członków Sekji Łowicz o zmianę przynależności organizacyjnej . Ponieważ Zarząd Oddziału nie wyraził zgody zmianę przynależności organizacyjnej  , członkowie Sekcji Łowicz indywidualnie przeszli do Oddziału Kutno .

Zarząd Oddziału Stryków wyraził zgodę na utworzenie  przechodzącym członkom (z Sekcji Łowicz) do Oddziału Kutno na utworzenie na terenie działania Oddziału Stryków punkyu wkładań gołębi na loty

 
Copyright ©2018 by pzhgp Stryków
Kreator Stron www